Sponsorzy strony

The Authorities

Skład Zarządu / Current composition of the Board


Rafał Marek – prezes zarządu (Consulting RM)

Jacek Legendziewicz - wiceprezes zarządu (Jordan Group)

Jadwiga Warchał-Czopek - sekretarz / członek zarządu (Fogra Travel)

Andrzej Bahr - skarbnik / członek zarządu (Delta Transport)

Łukasz Barłowski - członek zarządu (Artur Travel)

Barbara Bieniek - członek zarządu (Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie)

Ewa Bigosz-Lassota- członek zarządu (Ster)

Radosław Kociumbas - członek zarządu (Go Krakow)

Marta Krzyżek-Siudak - członek zarządu (Made in Krakow)


Skład Komisji Rewizyjnej / Auditing Commision


Jacek Torbicz – Przewodniczący (Prestige Tours)

Łukasz Bejster - członek Komisji Rewizyjnej (Luka Tour Guide)

Bartosz Szychowski - członek Komisji Rewizyjnej (Consul3Miasto)
 
Skład Sądu Koleżeńskiego / Arbitration Court

 

Katarzyna Kozłowska - Arbiter (Wędrowiec)

Tomasz Łopuszyński - Arbiter (Chopok)
Magdalena Neisser - Arbiter (Krak Ville)

Justyna Sochacka- Arbiter (MCIT)

Teresa Wolak - Arbiter (Hut-Plus)

 


Biuro Zarządu / Board Office

 

Rafał Marek – Dyrektor Biura Zarządu (T 578 200 406)

Urszula Machno – Asystent Biura Zarządu (T 578 200 407)